Regulamin Very Wellness

Regulamin SPA & Wellness

Regulamin voucherów

Regulamin serii zabiegowych

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin szkoleniowy

Regulamin SPA & WELLNESS

Definicje:

„Spa: Termin „Spa” odnosi się do naszej strefy mokrej gdzie panuje strefa bez tekstylna, która obejmuje saunę suchą, saunę parową, jacuzzi, podgrzewaną ławę, leżaki do wypoczynku, wiadro bosmana, prysznice oraz toaleta. Celem tej strefy jest dostarczenie naszym Gościom relaksującego doświadczenia, które poprawi harmonię ciała i umysłu.

„Wellness: „Wellness” odnosi się do naszych gabinetów zabiegowych i strefy relaksu, które zostały zaprojektowane z myślą o dalszym poprawianiu dobrostanu naszych Gości. W naszej strefie Wellness, goście mogą skorzystać z różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych i relaksacyjnych, jak również spędzić czas w strefie relaksu, gdzie dostępna jest biblioteczka z szerokim wyborem literatury na temat zdrowia i wellness.

„Szatnie: W naszym centrum mamy oddzielne szatnie dla kobiet i mężczyzn. W każdej z nich znajdują się szafki otwierane na paski magnetyczne, kabiny do przebierania, toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prysznice.

„Hol: To miejsce wypoczynku i relaksu po zabiegach, oraz w trakcie korzystania ze spa, mamy tutaj małą biblioteczkę, w której możesz znaleźć książki, aby umilić swój czas oraz leżaki i wypoczynki. Posiadamy również ścieżkę Knepa, która jest wyłożona kamyczkami w celu stymulacji stóp.

„Recepcja”: To centralne miejsce, gdzie nasi goście mogą uzyskać wszelkie informacje, zarezerwować zabiegi, zadać pytania i skorzystać z usług dodatkowych. Jest to również miejsce, które podlega ciągłemu monitoringowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu oraz ochrony mienia. Monitoring jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, a gromadzone dane są chronione i przetwarzane z należytą starannością. Przebywając w obszarze recepcji, prosimy o zachowanie odpowiedniego poziomu kultury osobistej i respektowanie pracowników recepcji. Wszelkie nieodpowiednie zachowania mogą skutkować wykluczeniem z dalszego korzystania z usług naszego SPA.

Przypominamy, że na terenie recepcji, jak i w całym Very Wellness SPA, obowiązują ogólne zasady i regulaminu, które są dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej oraz na życzenie na recepcji.

Przestrzeganie tych zasad pozwala na utrzymanie harmonii i komfortu wszystkich naszych Gości.

I. Zasady ogólne:

  1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich przestrzeni Very Wellness SPA, w tym ale nie ograniczając się do strefy SPA, Wellness, recepcji, holu, szatni.
  2. Dla zachowania atmosfery ciszy i relaksu w strefie Wellness i Spa, wszelkie urządzenia elektroniczne i elektryczne są niewskazane. Prosimy o nieprzynoszenie takich urządzeń na teren Very Wellness SPA lub w przypadku konieczności ich posiadania, o ich wyłączenie lub wyciszenie. Zabrania się użytkowania urządzeń, które mogą zakłócić spokój innych Klientów lub bezpieczeństwo korzystania z naszych usług.
  3. Nasze Spa & Wellness przyjmuje osoby pełnoletnie, wyjątkiem są tylko masaże stworzone dla dzieci, które wykonywane są w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Wszyscy Goście, niezależnie od wieku, muszą przestrzegać ciszy.
  4. W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z naszego Spa & Wellness. Obsługa ma również prawo do odmówienia skorzystania ze strefy SPA & Wellness.
  5. Prosimy o powiadomienie personelu o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na zabiegi oferowane w naszym Spa & Wellness.
  6. Jeśli twoje ciało jest mokre, bądź w preparatach po zabiegach Wellness & SPA nie opieraj się o ściany i używaj ręcznika w celu zabezpieczenia leżaków i wypoczynków.
  7. Wraz z zakupem biletu wstępu, każdy użytkownik Very Wellness akceptuje postanowienia Regulaminu Ogólnego oraz wszystkie pozostałe zarządzenia mające na celu zachowanie bezpieczeństwa, porządku oraz komfortu wszystkim jego użytkownikom. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń oraz komunikatów od obsługi Very Wellness SPA. W przypadku, gdy osoba dokonująca zakupu biletu w jego ramach zaprosi do skorzystania z obiektu osoby trzecie, jest zobowiązana do poinformowania takich osób o obowiązującym regulaminie, który dotyczy każdej osoby korzystającej z usług.
  8. Very Wellness SPA nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego obiektu.
  9. Jeśli możesz podzielić się z nami spostrzeżeniami które mogą pomóc nam być lepszymi – nie wahaj się.
  10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
  11. Wszyscy użytkownicy, w tym rodzice lub opiekunowie prawni, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. To obejmuje, ale nie ogranicza się do, uszkodzenia infrastruktury, sprzętu i innych elementów strefy SPA.
  12. Very Wellness zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od użytkowników, którzy naruszyli regulamin i w wyniku tego naruszenia spowodowali szkody na terenie strefy SPA.
  13. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do wykonywania i udostępniania materiałów reklamowych w formie zdjęć i filmów na terenie SPA&Wellness podczas trwania różnego rodzaju eventów oraz imprez zorganizowanych. Organizatorzy zapewniają o nie upublicznianiu zdjęć, które ukazują nagość.
  14. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć odbywających się w SPA, z przyczyn niezależnych, jak np. ‘siła wyższa’ czy problemy techniczne.

III. Zasady etyki:

  1. Wszyscy goście są zobowiązani do zachowania odpowiedniego, szanującego i nienaruszającego innych zachowania podczas korzystania z naszego obiektu SPA & Wellness.
   Szanujemy godność i granice osobiste każdej osoby, która odwiedza nasze obiekty.
  2. Zabronione jest niewłaściwe lub nieodpowiednie zwracanie się do innych gości oraz personelu SPA. Nie tolerujemy żadnej formy niestosownych, obscenicznych, agresywnych lub wulgarnych zachowań. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym usunięciem z obiektu,
   bez prawa do zwrotu kosztów zabiegów lub rezerwacji.
  3. Wszelkie formy niestosownych zachowań seksualnych, włączając w to aktywność seksualną, niewłaściwe dotykanie, wykorzystywanie obiektów SPA do celów seksualnych lub jakiekolwiek inne działania o charakterze seksualnym w saunach, jacuzzi czy innych publicznych miejscach obiektu, a także niewłaściwe propozycje, gesty czy uwagi, są surowo zabronione. Naruszenie tej zasady skutkuje natychmiastowym usunięciem z obiektu oraz nałożeniem kary finansowej w wysokości 1500zł za osobę, przeznaczonej na dodatkowe czyszczenie i sterylizację. W przypadku odmowy zapłaty grzywny, obiekt zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprawy na policję.
  4. Przemoc, zarówno werbalna, jak i fizyczna, jest absolutnie niedopuszczalna.
   Goście, którzy dopuszczą się takich zachowań, mogą zostać natychmiast usunięci z obiektu, nałożona na nich zostanie kara finansowa w wysokości 1000zł, która zostanie przekazana na cele charytatywne, a także obiekt zastrzega sobie prawo do zgłoszenia incydentu na policję.
  5. Każdy, kto przekracza granice fizyczne lub psychiczne innych osób, zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu.
  6. Goście, którzy zakłócają spokój innych, utrudniają korzystanie z usług SPA & Wellness lub nie przestrzegają wytycznych personelu, mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu kosztów.
  7. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub dostępu do obiektu dla osób, które nie przestrzegają powyższych zasad etyki.
  8. Wszelkie przypadki naruszenia zasad etyki powinny być natychmiast zgłaszane personelowi SPA. Gwarantujemy pełną dyskrecję i profesjonalizm w rozpatrywaniu takich zgłoszeń.

III. Rezerwacja i odwołania

A. Rezerwacje

  1. Rezerwacji na zabiegi można dokonać osobiście, telefonicznie za pośrednictwem recepcji SPA, bądź za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych lub aplikacji mobilnej Booksy.
  2. Rezerwacja jest wiążąca po otrzymaniu od obiektu potwierdzenia, które jest przekazywane po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta warunków niniejszego regulaminu.
  3. W celu przypomnienia o zbliżających się rezerwacjach, klientom, którzy dostarczyli nam swoje dane kontaktowe, wysyłamy powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.
  4. Dla niektórych zabiegów wymagana jest opłata rezerwacyjna, która zostaje odliczona od końcowej kwoty za zabieg. Opłata rezerwacyjna jest zwrotna, jeżeli rezerwacja zostanie anulowana z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

B. Odwołania i zmiany

  1. W przypadku konieczności zmiany daty lub godziny rezerwacji, prosimy o kontakt z nami nie później, niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem. W przypadku zmian dokonanych później, może zostać naliczona dodatkowa opłata zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
  2. Jeżeli rezerwacja musi zostać anulowana, prosimy o powiadomienie nas o tym nie później, niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem.
  3. Jeżeli rezerwacja jest anulowana mniej niż 24 godziny, ale więcej niż 12 godzin przed planowanym zabiegiem, naliczamy opłatę w wysokości 50% wartości zabiegu. Opłata ta pokrywa koszty utrzymania stanowiska pracy oraz wynagrodzenia pracownika.
  4. W przypadku anulowania rezerwacji mniej niż 12 godzin przed planowanym zabiegiem, zostanie naliczona opłata w wysokości 100% wartości zabiegu.
  5. W przypadku niepojawienia się na rezerwacji bez wcześniejszego odwołania („no-show”), naliczana jest opłata w wysokości 100% ceny zabiegu.
  6. Wyjątek od powyższych zasad stanowi sytuacja, gdy klient niezwłocznie powiadomi nas o nagłym zdarzeniu rodzinnym lub złym stanie zdrowia przed rezerwacją. W takim przypadku, po przedstawieniu stosownych dokumentów, możliwe jest przesunięcie terminu zabiegu
   lub wystawienie Vouchera kwotowego lub rezerwacyjnego.

IV. Zasady korzystania z Holu

  1. Jeżeli po skorzystaniu z zabiegów wellness Twoje ciało jest pokryte preparatami lub jest mokre, prosimy o zabezpieczenie miejsca, na którym zamierzasz odpoczywać, za pomocą własnego ręcznika lub tego otrzymanego z recepcji SPA. Dzięki temu chronimy materiał leżaków i wypoczynków przed uszkodzeniem, a także dbamy o Twoją higienę osobistą.
  2. Dbaj o czystość i porządek w strefie wypoczynku. Upewnij się, że miejsce, które wykorzystałeś do wypoczynku, jest czyste i zadbane po zakończeniu Twojego pobytu.
  3. Z szacunkiem odnosimy się do dostępnych materiałów czytelniczych. Prosimy odbiorców o staranne korzystanie z książek i powrót do ich właściwych miejsc po zakończeniu korzystania.
  4. Prezentowane na gablotach produkty są do oglądania, nie do użytku. W przypadku zainteresowania zakupem, prosimy o kontakt z personelem SPA.
  5. Cisza i spokój są dla nas ważne. Prosimy o szanowanie praw do odpoczynku innych gości, unikając głośnych rozmów i hałasów.
  6. Wszelkie znalezione przedmioty prosimy zgłaszać w recepcji SPA.

V. Zasady korzystania ze strefy SPA

A. Zasady ogólne

  1. Każdorazowo przed i po korzystaniu z saun lub jacuzzi, użytkownik ma obowiązek skorzystania z prysznica w celu zachowania higieny.
  2. Użytkownicy powinni korzystać z saun tylko tyle czasu, ile pozwala ich organizm. W razie pogorszenia samopoczucia, sauna powinna zostać natychmiast opuszczona.
  3. Zaleca się spłukanie ciała prysznicem pod letnią wodą po korzystaniu z sauny.
  4. Osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży, osoby z problemami kardiologicznymi, diabetycy oraz osoby z nadciśnieniem powinny skonsultować możliwość korzystania z sauny z lekarzem i poinformować o tym obsługę Spa.
  5. Po korzystaniu z sauny lub jacuzzi, zalecany jest odpoczynek na leżakach w celu znormalizowania rytmu serca i oddechu.
  6. Aby utrzymać czystość i higienę, użytkownicy muszą korzystać z ręczników na leżakach i ławkach.
  7. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu organizmu podczas korzystania z naszej strefy Spa.
  8. Osoby poniżej 18 roku życia nie mają wstępu na strefę SPA.
  9. Korzystanie z telefonów komórkowych, kamer i innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest surowo zabronione w strefie Spa.
  10. Każdą awarię urządzeń należy zgłosić obsłudze Spa.
  11. W saunach, urządzeniach schładzających i jacuzzi obowiązuje strefa nietekstylna – korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie bez kostiumu kąpielowego.
  12. W saunie obowiązuje zasada korzystania boso klapki powinny zostać pozostawione poza sauną.
  13. Odradza się korzystaniz sauny bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku i środków zmieniających świadomość.
  14. Korzystanie z kosmetyków w saunach jest zabronione, z wyjątkiem tych dostarczonych przez obsługę.
  15. Korzystanie z urządzeń Spa przez osoby, u których stan zdrowia lub oznaki zewnętrzne wskazują na możliwość stanowienia zagrożenia dla siebie lub innych osób, jest zabronione.
  16. Very Wellness nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z korzystania z sauny. Użytkownik korzysta z sauny na własną odpowiedzialność, zgodnie ze swoją wiedzą na temat swojego stanu zdrowia.
  17. Wszelkie incydenty, takie jak omdlenia, skaleczenia oraz pogorszenie samopoczucia, powinny być zgłaszane obsłudze Spa, która udzieli pierwszej pomocy.
  18. Wszelkie zachowania nieodpowiednie powinny być zgłaszane obsłudze Spa. Szanuj nagość swoją oraz innych Gości.
  19. W przypadku korzystania z obiektu przez grupę zorganizowaną, każdy uczestnik odpowiada indywidualnie za przestrzeganie regulaminu.
  20. Każdy użytkownik obowiązany jest do przestrzegania regulaminu podczas korzystania z naszej strefy Spa.
  21. Każdy użytkownik jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie całego obiektu.
  22. Spożywanie posiłków, napojów i przekąsek jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
  23. Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających na terenie strefy Spa jest surowo zabronione.
  24. Wszelkie szkody spowodowane przez użytkowników będą musiały zostać pokryte przez nich samych.
  25. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do strefy Spa osobom, które nie przestrzegają regulaminu.
  26. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania strefy Spa prosimy zgłaszać obsłudze.
  27. Informujemy, że strefa SPA Very Wellness jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z naszych usług powinni być świadomi, że inni mogą być obnażeni. Szanuj nagość swoją oraz innych gości.
Sauna Sucha:
  1. Do sauny suchej wchodzimy bez tekstyliów, całe ciało ma spoczywać na ręczniku,
   tak aby części ciała nie miały kontaktu z infrastrukturą sauny (z wyłączeniem podłogi). W saunie ciało możemy, ale nie musimy okryć naturalnymi tkaninami: ręcznikiem
   frotte, bawełnianym prześcieradłem lub ręcznikiem hammam.
  2. Nie można używać własnych preparatów do podwyższania temperatury i obsługi pieca, ani do pielęgnacji ciała.
  3. Do sauny nie wnosimy żadnych przedmiotów.
  4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów w pobliżu pieca sauny ani na nim.
  5. Metalowe przedmioty, takie jak zegarki, biżuteria czy okulary, mogą poparzyć podczas korzystania z sauny suchej – zaleca się ich nie używanie.
  6. Obowiązuje cisza, nie zakłócajmy spokoju innych użytkowników.
  7. Wszelkie usterki w funkcjonowaniu sauny suchej należy zgłaszać obsłudze.
  8. Osoby, które mają otwarte rany, skaleczenia czy też choroby skórne, nie powinny korzystać z sauny suchej.
  9. Użytkownicy poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z sauny suchej.
Sauna Parowa:
  1. W saunie parowej można używać jedynie preparatów dostarczonych przez obiekt.
  2. Z łaźni parowej należy korzystać bez ręcznika oraz tekstyliów (ponieważ panująca tam wysoka wilgotność spowoduje, iż ręcznik po kilku minutach nie będzie nadawał się do dalszego użytku).
  3. Bezpośrednio przed skorzystaniem z sauny parowej i po jej użyciu należy spłukać siedzisko wodą z dostępnego węża znajdującego się w saunie.
  4. Metalowe przedmioty, takie jak zegarki, biżuteria czy okulary, mogą poparzyć podczas korzystania z sauny parowej – zaleca się ich nie używanie.
  5. Obowiązuje cisza, nie zakłócajmy spokoju innych użytkowników.
  6. Wszelkie usterki w funkcjonowaniu parowej należy zgłaszać obsłudze.
  7. Osoby, które mają otwarte rany, skaleczenia czy też choroby skórne, nie powinny korzystać z sauny parowej.
  8. Użytkownicy poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z sauny parowej.

Jacuzzi:

  1. Przed wejściem do jacuzzi, należy dokładnie opłukać ciało.
  2. Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone wyłącznie bez kostiumów kąpielowych.
  3. Nie zaleca się korzystania z jacuzzi bezpośrednio po obfitym posiłku i środkach odurzających.
  4. Zabrania się używania kosmetyków w jacuzzi, wyjątek stanowią kosmetyki podane przez obsługę.
  5. Metalowe przedmioty, takie jak zegarki, biżuteria czy okulary, mogą poparzyć podczas korzystania z jacuzzi – zaleca się ich nie używanie.
  6. Obowiązuje cisza, nie zakłócajmy spokoju innych użytkowników.
  7. Wszelkie usterki w funkcjonowaniu jacuzzi należy zgłaszać obsłudze.
  8. Osoby, które mają otwarte rany, skaleczenia czy też choroby skórne, nie powinny korzystać z jacuzzi.
  9. Użytkownicy poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z jacuzzi.

Wiadro Bosmana:

  1. Korzystanie z wiadra bosmana jest dozwolone tylko dla osób powyżej 18 roku życia.
  2. Przed i po korzystaniu z wiadro bosmana należy wziąć prysznic.
  3. Osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy oraz osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny skonsultować możliwość korzystania z wiadro bosmana z lekarzem.
  4. Obowiązuje cisza i zachowanie odpowiedniego poziomu kultury osobistej.
  5. Zgłoś obsłudze każde zachowanie, które jest niestosowne.
  6. Very Wellness SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z korzystania z wiadra bosmana. Użytkownik korzysta z wiadra bosmana tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Wszelkie usterki w funkcjonowaniu wiadro bosmana należy zgłaszać obsłudze.
VI. Zasady korzystania z gabinetów zabiegowych:
  1. W trosce o komfort wszystkich Gości, prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin zabiegów. W przypadku konieczności przesunięcia terminu przez Klienta, obowiązują zasady zawarte w paragrafie nr 3 „Rezerwacje i odwołania”.
  2. Przed rozpoczęciem każdego zabiegu, Klient będzie zobowiązany do zmiany ubrania na specjalną bieliznę dostarczoną przez Very Wellness. Ta bielizna jest jednorazowego użytku i zapewnia higienę podczas zabiegu.
  3. Aby skorzystać z zabiegów Wellness obowiązkiem jest wypełnienie karty konsultacyjnej. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, gdy będą ku temu jasne przeciwskazania wynikające z karty konsultacyjnej lub gdy Klient odmówi wypełnienia takiej karty.
  4. Aby dzieci powyżej 6 roku życia mogły skorzystać z zabiegów dla nich przeznaczonych, obowiązkowo rodzic lub opiekun prawny musi wypełnić zgodę oraz kartę konsultacyjną. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, gdy będą ku temu jasne przeciwskazania wynikające z karty konsultacyjnej lub gdy opiekun prawny odmówi wypełnienia takiej karty.
  5. Prosimy o zachowanie czystości i porządku w gabinetach zabiegowych. Każde naruszenie tych zasad może skutkować odmową dalszych usług.
  6. Przed rozpoczęciem zabiegu, prosimy o poinformowanie personelu o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, alergiach, a także innych istotnych kwestiach, które mogą wpłynąć na zabieg.
  7. W przypadku zabiegów wymagających specjalnej przygotowania, takich jak peelingi czy zabiegi na ciało, Klient będzie poinstruowany przez personel Very Wellness jak prawidłowo się przygotować.
  8. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zabiegów należy zgłaszać personelowi Very Wellness przed rozpoczęciem zabiegu. Naszym celem jest zapewnienie pełnego komfortu i zadowolenia z usług.
  9. Spa nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli klient nie poinformował o chorobach, alergiach na kosmetyki lub wcześniejszych zabiegach, które wykluczają możliwość przeprowadzenia zabiegu w naszym Spa, a poprzez zatajenie informacji doszło do wystąpienia efektów niepożądanych. Nie jest to również podstawą do zwrotu należności za zabieg.
  10. Aby uzyskać maksymalne korzyści z zabiegów, zalecamy unikanie obfitych posiłków na godzinę przed wizytą.
  11. Dbamy o prywatność i komfort naszych Klientów. Podczas korzystania z gabinetów zabiegowych, zachowujemy najwyższe standardy dyskrecji.
VII. Zasady korzystania z szatni:
  1. Szatnie są przeznaczone do przechowywania odzieży i innych rzeczy osobistych. Prosimy o korzystanie z indywidualnych szafek, które są zamykane na paski magnetyczne.
  2. Za zgubienie paska obowiązuje kara pieniężna w wysokości 50 zł.
  3. Kabiny do przebierania powinny być używane tylko do celów przebierania się. Zachęcamy do utrzymania porządku i przestrzegania zasad higieny.
  4. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich naszych Gości, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dedykowanej toalety przystosowanej do ich potrzeb.
  5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub kradzież rzeczy osobistych pozostawionych w szatniach lub innych częściach obiektu. Zachęcamy Gości do nie pozostawiania wartościowych przedmiotów w szatni.
  6. Szatnie są przeznaczone dla Gości zgodnie z ich płcią, jednak personel obiektu, niezależnie od płci, może mieć dostęp do szatni w celu utrzymania czystości, kontroli lub w razie potrzeby pomocy gościom.
VIII. Zasady korzystania ze strefy relaksu:
  1. Strefa relaksu jest miejscem, w którym Goście mogą odpocząć i zrelaksować się po zabiegach lub saunie. Prosimy o przestrzeganie ciszy i szanowanie prywatności innych Gości.
  2. Biblioteczka w strefie relaksu jest dostępna dla wszystkich Gości. Prosimy o szanowanie książek i pozostawienie ich na miejscu po zakończeniu czytania.
  3. Produkty na wystawce można dotykać i testować jedynie po poinformowaniu obsługi.
  4. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi.
IX. Przestrzeganie regulaminu:
  1. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować natychmiastowym usunięciem z ośrodka SPA bez prawa do zwrotu kosztów.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeśli uznamy, że zachowanie Gościa jest nieodpowiednie lub może zakłócić spokojny pobyt innych Gości, oraz utrudniać wykonywanie obowiązków przez obsługę Very Welness Spa.
  3. Każdy Gość, który narusza niniejszy regulamin, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
  4. Nieodpowiednie zachowanie, w tym, ale nie wyłącznie, niewłaściwe zainteresowanie innymi gośćmi, personel, lub działania naruszające prywatność, będą traktowane z najwyższą powagą i mogą skutkować natychmiastowym usunięciem z ośrodka SPA.
  5. W przypadku szkód wyrządzonych w naszym obiekcie przez Gościa, zgodnie z prawem, Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za naprawę tych szkód.
  6. Przybycie do naszego obiektu i korzystanie z usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  7. Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie naszego regulaminu. Mamy nadzieję, że Twój pobyt w naszym ośrodku SPA będzie relaksujący i odnowi Twoje siły.
X. Polityka prywatności i dane osobowe:
  1. Spa & Wellness gwarantuje poufność wszystkich informacji osobistych podanych przez klientów.
  2. Wszystkie informacje podane przez klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia optymalnych usług i nie są udostępniane osobom trzecim.
XI .Reklamacje i zwroty:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług Spa & Wellness powinny być zgłaszane niezwłocznie od momentu zauważenia problemu. Reklamacje powinny być skierowane do recepcji Very Wellness SPA, bądź do Kierownictwa Very Wellness SPA, z jasnym opisem problemu oraz oczekiwanego rozwiązania.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności usługi ze standardami Very Wellness SPA, klientowi może zostać zaproponowane odpowiednie rozwiązanie.
  3. Zwroty za usługi są możliwe tylko w przypadku istotnych uchybień ze strony Very Wellness SPA, które nie mogły zostać naprawione przez świadczenie dodatkowych usług lub poprawek.
  4. Decyzję o zwrocie podejmuje Kierownictwo Very Wellness SPA na podstawie oceny indywidualnego przypadku.
  5. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w natychmiastowym trybie. W razie potrzeby, termin ten może być przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.
XII. Formularze, kartoteki i poufność informacji:
  1. Very Wellness SPA operuje zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe Klientów nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
  2. Przy pierwszej wizycie, każdy Klient jest proszony o wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz karty konsultacyjnej, które są niezbędne do świadczenia usług przez Very Wellness SPA. Dane, które są zbierane to: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon komórkowy, adres e-mail oraz stan zdrowia klienta i wskazania jak i przeciwskazania do wykonywania zabiegówNiezbędnym wypełnionym dokumentem jest również RODO.
  3. Informacje zebrane od Klientów są używane do utworzenia indywidualnej kartoteki, która służy do gromadzenia informacji o historii usług i zakupionych produktów w Very Wellness SPA. Na podstawie tej kartoteki naliczany jest rabat stałego klienta oraz przesyłane są informacje o aktualnych promocjach i przypomnienia o nadchodzących wizytach.
  4. Wszystkie informacje o stanie skóry, wykonywanych zabiegach, czy jakiekolwiek inne informacje medyczne są traktowane jako poufne i dostępne są tylko dla wykwalifikowanego personelu Very Wellness SPA. Personel Very Wellness SPA przestrzega odpowiednich standardów prywatności i dyskrecji.
  5. Klienci mają prawo odmówić podania swoich danych, jednak w takim przypadku nie będą mogli skorzystać z rabatów dla stałych klientów oraz nie będą otrzymywać informacji o promocjach.
  6. Jeśli klient nie będzie chciał podać danych niezbędnych do wykonania usługi, obsługa Very Wellness będzie zmuszona odmówić wykonania zabiegu co będzie skutkowało naliczeniem opłat o których mowa w pkt3, „Rezerwacje i odwołania”
  7. Kontakt z Very Wellness SPA możliwy jest poprzez:
   a)  numery telefonów: +48 12 328 32 37 / +48 690 031 163
   b)  adresy e-mail: spawieliczka@verywellness.pl biuro@verywellness.pl
   8. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie i zaleca Klientom regularne sprawdzanie tej sekcji regulaminu w celu zaznajomienia się z najnowszymi zmianami.
XIII. Postanowienia końcowe:
   1. Wszystkie decyzje Very Wellness SPA są ostateczne.
   2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu są rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
   3. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany są natychmiast publikowane na naszej stronie internetowej.

  REGULAMIN VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH – VERY WELLNESS SPA

  1. Voucher upominkowy jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu, jak wskazano na dokumencie vouchera.

  a) Jeżeli wartość vouchera zostanie podzielona na wiele wizyt, pierwsza i ostatnia wizyta muszą się odbyć w okresie ważności vouchera.

  2. Posiadacz vouchera upominkowego jest zobowiązany do rezerwacji terminu wizyty, podając kod vouchera, w następujących formach: a. telefonicznie pod numerem:

  a) +48123283237 / +48690031163,
  b) poprzez e-mail na adres: spawieliczka@verywellness.pl. Rezerwacja zostaje uznana za skuteczną po potwierdzeniu przez Very Wellness SPA w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji.

   

  1. Jeżeli klient zmienia swoje plany, musi odwołać wizytę co najmniej 48h przed zaplanowanym terminem. W przeciwnym razie, wartość zabiegu zostanie odjęta z puli zabiegów na voucherze.
  2. Spóźnienie powyżej 15 minut może skutkować anulowaniem zabiegu bez możliwości zwrotu jego wartości. Very Wellness SPA stara się jednak zaproponować alternatywne rozwiązanie, jeśli pozwala na to aktualna sytuacja czasowa.
  3. W celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania do wizyty, klient powinien przybyć co najmniej 10 minut przed planowanym terminem.
  4. Jeżeli posiadacz vouchera nie jest w stanie skorzystać z jego wartości, może przekazać go innej osobie, o ile nie ma to charakteru odsprzedaży.
  5. Odsprzedaż vouchera upominkowego jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia próby odsprzedaży, Very Wellness SPA ma prawo odmówić realizacji usługi.
  6. Aby skorzystać z zabiegu, klient musi okazać ważny voucher upominkowy. Brak vouchera uniemożliwia korzystanie z usługi.
  7. Very Wellness SPA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie vouchera upominkowego.
  8. przypadku wątpliwości co do autentyczności vouchera, Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi.
  9. Voucher upominkowy nie jest środkiem płatniczym i nie może być zamieniony na gotówkę, ani w całości, ani w części.
  10. Zakupiony voucher upominkowy nie podlega zwrotowi.
  11. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu gotówki w przypadku, gdy wartość usług wykorzystanych na podstawie vouchera jest niższa od jego wartości nominalnej.
  12. W przypadku chęci skorzystania z usług o wartości przewyższającej wartość vouchera, klient ma prawo dokonać dopłaty.
  13. Kupujący oraz posiadacz vouchera są zobowiązani do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
  14. Przyjęcie vouchera upominkowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
  15. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla vouchera zakupionego przed wprowadzeniem zmian, stosowane są warunki obowiązujące w dniu zakupu.
  16. W przypadku sporów wynikających z realizacji voucherów upominkowych, właściwy będzie sąd dla siedziby Very Wellness SPA.
  17. Aktualny cennik, oferta oraz godziny otwarcia Very Wellness SPA są dostępne na stronie internetowej.
  18. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty bez podania przyczyny. W takim przypadku, posiadacz vouchera upominkowego będzie miał prawo do umówienia nowego terminu.
  19. Klient jest zobowiązany do informowania o swoim stanie zdrowia, w szczególności o wszelkich schorzeniach, które mogą wpływać na możliwość wykonania zabiegu. Very Wellness SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniechania tej informacji.
  20. Klient zobowiązany jest do szanowania czasu pracy i prywatności personelu oraz innych klientów, a także mienia Very Wellness SPA. W przypadku spowodowania szkody, Very Wellness ma prawo wystawić rachunek na odpowiednią kwotę.
  21. Niniejszy regulamin jest zgodny z obowiązującym prawem polskim. W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decydują przepisy prawa polskiego.

  REGULAMIN SERII ZABIEGOWYCH

  I. KARNETY:

   1. Zakup karnetu na zabiegi oznacza zgodę Klienta na obniżoną cenę zabiegów w zamian za ich wykorzystanie w określonym czasie.
   2. Karnety są ważne 3 miesiące od momentu wykonania pierwszego zabiegu.
   3. Klient zobowiązany jest do aktywacji karnetu, tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu. Wyjątki stanowią sytuacje, w których z przyczyn leżących po stronie Very Wellness SPA (np. duże obłożenie klientami) nie jest możliwe wykorzystanie pierwszego zabiegu w wyznaczonym terminie.
   4. W uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych możliwe jest przedłużenie karnetu lub zamiana usług w ramach karnetu. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie
    i nie stanowi precedensu dla innych.
   5. Karnet jest imienny, dlatego może z niego korzystać tylko jedna osoba potwierdzając swoją tożsamość przy każdej wizycie.
   6. Nie ma możliwości wymiany oraz zwrotu pakietu/karnetu zabiegowego na karnet innych usług.
   7. W przypadku nie wykorzystania wszystkich zabiegów z karnetu w okresie 3 miesięcy od momentu jego aktywacji, pozostałe zabiegi przepadają bez możliwości ich odzyskania lub zwrotu równowartości ich ceny.
   8. Klient zobowiązany jest do noszenia karnetu (jeśli taki mu wydano) na każdą wizytę.
   9. W przypadku decyzji Klienta o zaprzestaniu korzystania z karnetu przed jego wykorzystaniem, każda wizyta, z której Klient skorzystał, zostanie naliczona po pełnej cenie usługi zgodnie z aktualnym cennikiem Very Wellness SPA. Różnica między kwotą zapłaconą za karnet a pełną ceną za usługi, z których Klient skorzystał, nie podlega zwrotowi, ale może zostać wymieniona na inne usługi oferowane przez Very Wellness SPA. Szczegóły takiej wymiany będą omawiane indywidualnie z Klientem.”

  II. PAKIETY I KARNETY ZABIEGOWE:

   1. Wszelkie promocje nie łączą się. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
   2. Przy zakupie serii zabiegów obowiązuje opłata z góry.
   3. W przypadku nieodwołania wizyty z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, zabieg podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
   4. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, bez uszczerbku dla Klienta.

  III. REZERWACJA I ODWOŁANIE WIZYT:

   1. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji na inny, który zostanie ustalony z Klientem.
   2. W przypadku odwołania wizyty przez Klienta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, Very Wellness SPA umożliwi przeniesienie terminu wizyty na inny dzień.
   3. W przypadku braku możliwości odwołania wizyty z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, zabieg podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
   4. Klient, który jest spóźniony, traci prawo do pełnego zabiegu, a zabieg zostaje skrócony o czas spóźnienia, bez obniżenia opłaty.

  IV. PRZEPISY OGÓLNE:

   1. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i oferty.
   2. Ceny za usługi Very Wellness SPA są wyrażone w złotych polskich oraz euro.
   3. Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, jeśli zachowanie klienta jest niewłaściwe, nieodpowiednie lub nieszanujące pracowników lub innych klientów Very Wellness SPA.
   4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad higieny i czystości w Very Wellness SPA.
   5. W Very Wellness SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
   6. Wszelkie skargi i zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Very Wellness SPA powinny być zgłaszane niezwłocznie, aby Very Wellness SPA mógł podjąć odpowiednie kroki.
   7. Very Wellness SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów.
   8. Very Wellness SPA przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usług.

  V. PRZEPISY DOTYCZĄCE DZIECI I MŁODZIEŻY:

   1. Dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia mogą korzystać ze specjalnie przeznaczonych usług Very Wellness SPA jakimi są masaże, wyłącznie pod opieką dorosłych oraz po uprzednim wypełnieniu zgody przez opiekuna.
   2. W przypadku nieuzyskania takiej zgody, Very Wellness SPA zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi.
   3. Dzieci i młodzież korzystające z usług Very Wellness SPA powinny stosować się do regulaminu, tak jak osoby dorosłe oraz nie zakłócać spokoju innych klientów.

  Ten regulamin jest zgodny z prawem obowiązującym w Polsce i wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z tym prawem.

  Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Z niecierpliwością czekamy na Państwa wizytę i życzymy przyjemnego pobytu.

   

  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO VERY WELLNESS SPA

  I. Ogólne informacje:

   1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego oznacza akceptację związanego z nim regulaminu oraz RODO.
   2. Punkty naliczane w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają wymianie na gotówkę, karnety, ani vouchery upominkowe.
   3. Program Lojalnościowy jest to działanie Organizatora mające na celu nagradzanie lojalności klientów oraz ich aktywności na rzecz promocji usług Organizatora oraz na warunkach określonych w Regulaminie. Zwany również Programem.
   4. W ramach Programu Lojalnościowego za każde wydane 100 zł klient otrzymuje jeden punkt lojalnościowy, który jest dokumentowany na specjalnej, fizycznej karcie lojalnościowej.
   5. Bony upominkowe, vouchery, karnety, oraz promocje miesiąca nie wliczają się do Programu Lojalnościowego.
   6. W przypadku nieobecności na umówionej wizycie (bez powiadomienia 24h wcześniej), wizyta taka przepada a punkty zostają odjęte z konta klienta usługę uznaje się za wykonaną.
   7. Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w każdym czasie.

  II. Zasady przyznawania punktów:

   1. Punkty za wydane pieniądze oraz za premiowane aktywności ewidencjonowane są na indywidualnej Karcie Uczestnika.
   2. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
   3. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
   4. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, w szczególności jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo, jednakże jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Uczestnika Programu.
   5. Punkty gromadzone na Karcie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

  III. Zasady wymiany punktów na nagrody:

   1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody. Lista nagród wraz z ilością punktów jest dostępna w salonie Very Wellness SPA.
   2. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
   3. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum na 48 godzin przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
   4. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
   5. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

  IV. Program lojalnościowy i rekomendacyjny:

   1. Z Programu Lojalnościowego i Rekomendacyjnego może skorzystać każdy klient Very Wellness SPA.
   2. Rekomendacja obejmuje gratisowe zabiegi lub inne nagrody ustalone przez salon za aktywne polecenie innej osoby, która nie jest klientem salonu Very Wellness SPA.
   3. Gratisowe zabiegi należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dana kampania rekomendacyjna. Zabiegi nie wykorzystane w terminie, przepadają, nie przechodzą na inny sezon czy kolejny rok.
   4. Jeśli klient nie stawi się na zabieg z rekomendacji, na który był umówiony – traktujemy go jakby został zrealizowany, niezależnie od przyczyny i potwierdzenia terminu.
   5. W trakcie roku kalendarzowego warunki programu mogą ulec zmianie.

  REGULAMIN SZKOLENIOWY VERY WELLNESS

  I. Rejestracja na Szkolenie

   1. Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.verywellness.pl lub przez platformę Booksy. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych drogą e-mailową oraz przez Booksy.
   2. Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wpłata kaucji lub uiszczenie pełnej płatności za szkolenie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia kaucji lub pełnej płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania ze szkolenia.
   4. Opłata rejestracyjna wynosi 300 zł i jest warunkiem zapisania się na listę uczestnictwa.
    Bez wpłaty zaliczki miejsce na szkoleniu nie jest gwarantowane i w przypadku pełnej listy uczestników zostaje zastąpione przez uczestnika, który wniósł opłatę. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za szkolenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć.
   5. Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania własności intelektualnej Very Wellness, w tym logotypów, publikacji, produktów edukacyjnych oraz danych pracowników i instruktorów.
    Nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie tych elementów jest niedozwolone.

  II. Rezygnacja ze Szkolenia

   1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 48h przed jego rozpoczęciem, wpłacona opłata rejestracyjna nie jest zwracana oraz pokrywa koszty związane z rezygnacją i nie może być wykorzystana na poczet innego szkolenia bądź usługi.
   2. Możliwe jest jednak przekazanie swojego miejsca na szkoleniu innej osobie, jeżeli uczestnik znajdzie zastępstwo.
   3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z powodu nagłych okoliczności losowych (np. choroby), uczestnik ma prawo do przeniesienia swojego uczestnictwa na kolejne szkolenie, pod warunkiem dostępności miejsc.
   4. Promocje, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne okazje, organizowane przez Very Wellness, nie mogą być łączone.

  III. Przebieg Szkolenia:

   1. Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
   2. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału w części praktycznej szkolenia, co oznacza zarówno wykonywanie ćwiczeń, jak i bycie osobą, na której ćwiczenia te są wykonywane.
   3. Wszelkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Very Wellness, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub w jakiejkolwiek formie udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach.
   4. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Very Wellness oświadczają, że wyrażają zgodę na wykonanie
    i uczestnictwo w zdjęciu grupowym, wykonywanym po zakończeniu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Very Wellness. Wyrażenie zgody jest warunkiem
    uczestnictwa w szkoleniu.
   5. Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie oświadczają, iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań, w tym medycznych, aby uczestniczyć w kursie. Osoby mające jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przeciwwskazań lub będące w trakcie leczenia, są proszone o konsultację ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z oferty Very Wellness.
   6. Udział w kursach mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
   7. Very Wellness i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu
    (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej i częściowego udziału
    w kursie; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu i czasu, w którym Uczestnik brał udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika. To dotyczy sytuacji, gdy uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, lub zakłóca przebieg zajęć.

  IV. Wyżywienie

   1. Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową oraz słodką przekąskę.
   2. Przewidziana jest również jedna dłuższa przerwa obiadowa. Koszty wyżywienia pokrywa sam uczestnik.

  V. Polityka Prywatności

   1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących norm dotyczących ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.
   2. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez Very Wellness w celu rejestracji na szkolenie i realizacji szkolenia.
   3. Very Wellness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione,
    zniszczone lub skradzione podczas kursu.
   4. Uczestnicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia
    ich przetwarzania. Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e
    -mail: biuro@verywellness.pl.

  VI. Odpowiedzialność za Zniszczenia

   1. Uczestnicy szkolenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia lub szkody, które mogą powstać na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie, jako rezultat ich działań lub zaniedbań.
   2. Zniszczenie lub szkoda obejmuje, ale nie ogranicza się do, uszkodzenia, utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania sprzętu, narzędzi, mebli, lub innej infrastruktury dostępnej na terenie obiektu szkoleniowego.
   3. Uczestnicy powinni natychmiast zgłosić wszelkie zniszczenia lub szkody personelowi Very Wellness.
    W przypadku zniszczeń, które nie zostały zgłoszone, ale zostaną wykryte później, uczestnik, który jest uznany za odpowiedzialnego, może zostać obciążony kosztami naprawy.
   4. Wartość odszkodowania za zniszczenia będzie ustalana indywidualnie, w zależności od szkody, i może obejmować koszt naprawy, zastąpienia lub odtworzenia uszkodzonego elementu.
   5. W przypadku niezgłoszenia zniszczenia lub szkody, Very Wellness zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków, takich jak zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom lub odmowa uczestnictwa w przyszłych szkoleniach.

  VII. Certyfikacja

   1. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji po uprzednim zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
   2. W przypadku niezdania egzaminu, uczestnik ma prawo do jednej powtórki w terminie uzgodnionym z organizatorem.

  VIII. Postanowienia Końcowe

   1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na jego postanowienia. Wszelkie spory wynikające z realizacji szkolenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
   2. Very Wellness zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.verywellness.pl.
   3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu można zgłaszać poprzez email na adres biuro@verywellness.pl.

  Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2023 r.